Kaminer

Sedan lång tid tillbaka har vi sålt och tillverkat robusta och gedigna dieseleldade kaminer i olika utföranden.  Idag har vi ett brett och populärt kaminutbud i olika effektstorlekar. Kaminerna tillverkar vi i antingen rostfri plåt eller vanlig svartmålad stålplåt. Allt beroende på tycke och placeringsmiljö. Kaminerna kan användas för uppvärmning av båtar, arkar, husvagnar, småhus, arbetsbodar, sjöbodar, stugor, tält, garage och andra liknande utrymmen där en enkel och elfri uppvärmning önskas. Kaminen i sig behöver ingen el men eventuellt kan bränslepump och cirkulationspump kräva lite ström.

Kamininstallationen är oftast mycket enkel. Genom den höga driftsäkerheten kan kaminen eldas kontinuerligt utan övervakning. Kaminerna är mycket lättskötta och kräver minimalt underhåll.

Kaminerna finns att få i olika utföranden t.ex. med fönster, vattenslinga för centralvärmesystem samt isolerade för mer effekt till centralvärmesystemet. Rökgasutsläppet går att få på sidan alternativt rakt upp, men då mister man möjligheten att använda en kokplatta på kaminen. Regulatorn går också att placera på olika ställen för att passa din installation bäst. Kaminen kan eldas med dieselolja, eldningsolja eller fotogen.