Funktionsbeskrivning av IG spisar

Systemet bygger på att det flytande bränslet förgasas och förblandas med luft innan den egentliga förbränningen sker.

Som framgår av principskissen kan spisen även föres med inbyggd slinga för att värma cirkulerande varmvatten i ett centralvärmesystem.

Luftintag för förbränningen kan placeras på olika sätt. Standard tar spisen sin luft från det utrymme där den står, men olika krav från myndigheter kan fordra slutet system luft-rökgasutsläpp och då arrangeras intaget så att dessa krav uppfylls.