Tält 36

Utfallsprov Tält 36

Detta är ett universaltält konstruerat och tillverkat så att det skall kunna uppfylla många behov och önskemål. Tältet har använts under många år vid krävande och mångsidiga operationer ute i de mest skiftande miljöer.
Det har under många år tillverkats i antal upp mot närmare tusental och gjorda erfarenheter har kontinuerligt kunnat tillvaratas och ge förbättringar.

tältstativDet speciella tältstativet tillverkat av aluminiumprofiler har en unik konstruktion som tillåter snabb upp- och nedmontering utan verktyg eller lösa försvinnande delar. Materialvalet av aluminium ger dessutom låg vikt.

Hela konstruktionen är mycket väl genomtänkt och detta innebär att man på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt kan få valfri storlek i moduler om 18 m2. Standardbredd är 6 meter och modullängd 3 meter. Löstagbara gavlar ger möjlighet att enkelt sammanfoga önskat antal längder.

Det har fördelen att tältet blir universellt både till storlek och tillbehör.

 

 

Bastältet består av:
Ställning (skelett) i önskad storlek. Moduler 18 – 36 – 54 m² och uppåt.
Tältduk passande till önskad längd.

Beroende på vad tältet skall användas till kan man välja lämplig extra utrustning:

Golvduk av syntetmaterial. Om tältet skall användas enbart till förråd och om fordon körs in och ut är golvduk olämplig. I de flesta andra fall är golvduken ett lämpligt skydd då den hindrar intrång av oönskade djur, väta och smuts. Speciellt om tältet är avsett att vara bostad under kortare eller längre tid är golvduk nödvändig.

Fönster. Varje modul kan förses med fönster vilket ger en starkare känsla av god bostadsmiljö. I varje modulsida om 3 meter får två fönster plats. 36 m² storlek kan då förses med 8 fönster.

Fly sheet är en duk av syntetmaterial som spänns över själva tälttaket. Den har fler funktioner. Vid tältduk av bomull ger den extra skydd mot intrång av väta och skapar även skydd mot värme och kyla. Vi har ett extra arrangemang för att skapa en permanent luftspalt mellan tälttaket och fly sheet duken. Om man väljer tältduk av syntetmaterial kan man slopa denna extra duk vad gäller vätskeintrång. I vår klimatzon brukar värme knappast vara ett större problem. Däremot är kyla en faktor
vi måste ta extra hänsyn till. Fly sheet kan då vara hjälp att lättare skapa god boendemiljö även vintertid.

Innertält. Ett innertält ger extra isolation både mot kyla och mot värme. Det kan dessutom hjälpa till att eliminera verkan av kondens i tält med syntetduk. Det skapas en luftspalt mellan dukarna och eventuella droppar av kondens fångas upp av innertältet.

Mosquit-mygg nät. Detta tillbehör är nödvändigt då vårt tält används i andra delar av världen. Här i vårt geografiska område är det mygg och knott som plågar. De är obehagliga men skapar knappast samma behov av skydd.

Sovkabin. Detta är ett minitält i det stora tältet. Under vissa speciella förhållanden har det framställts önskemål att det för insatspersonal skall finnas en privat zon även i ett kollektivt boende. För detta ändamål har vi skapat ett utrymme 1,5×2 meter i vårt standardtält. Detta uppfyller även krav från globala organisationer och myndigheter.

Uppvärmningsutrustning med Glembringkamin. Uppvärmning av tält är ett stort och viktigt kapitel. Utan en väl fungerande uppvärmning reduceras tältboende till den varmare delen av året. Vi ber att få hänvisa till kommande sidor samt specialkatalog.

TÄLTDUK

Två huvudalternativ finns vad gäller duk till tält.

 • Textilmaterial och då vanligast bomull.
 • Syntetmaterial vilket på senare tid fått ökad användning.

Bomullsmaterial.

Detta är ett gammalt beprövat material och tält har under lång tid sytts av bomullsduk. Denna har då impregnerats mot röta och vatten.
Den har om så krävs även impregnerats så att den blir flamskyddad.

Fördelar:

 • Ett miljövänligt material.
 • Materialet ”andas” och ger behaglig miljö även vid längre tids boende i tältet.
 • Normalt uppstår inga kondensproblem.
 • Duken finns i olika kvalitet.
 • Kan sys på symaskiner av kraftigare modell
 • Även mindre tillverkare kan till rimlig investering starta tillverkning.
Nackdelar:

 • Relativt kort livslängd vid svåra klimat.
 • Isolerar ganska dåligt för värme och kyla.
 • Måste rengöras och torkas noga före lagring.
 • Känslig för mögelangrepp.

För vår svenska marknad är problemet att det saknas kunniga tältsömmare.
Tidigare större beställningar av bomullstält har reducerats till ett fåtal.
Vi själva, som tillverkare av tältstativ, måste söka oss utomlands för att få dessa tält sydda. Vi samarbetar med en av Europas större tältsömnadsfabriker i Tjeckien.
Till en av våra större kunder som kräver bomullsmaterial i sina stora tält har det tidigare varit ett problem att få god kvalitet. Detta problem är nu borta.
En ny negativt realitet är att dessa leverantörer säljer till Euro valuta. I dagens läge har den ändrade kursen mellan vår krona och Euro ökat priset med cirka 20 %.

Syntetmaterial:

Fördelar:

 • Lång livslängd även under krävande förhållanden
 • Är ett tätt ej fuktgenomsläppande material.
 • Okänsligare för mögel och fukt vid lagring och användning.

Nackdelar:

 • Kan under vissa förhållanden ge kondens på insidan.
 • Måste ”svetsas” vid tillverkning.
 • Kräver investering av ganska dyr maskinpark.
 • Är vid ett flertal användningar överlägsen textilduken.

En viss tillverkning sker inom landet. Vi levererar kompletta tält även med denna duk.
Tältskelettet är uppbyggt av aluiniumprofiler.
Dels ger detta låg vikt och dels är materialet resistent mot miljöpåverkan. Rostar ej och bibehåller sin finish under lång tid.